ΤΕΜΠΕ

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Οικονομικά Στοιχεία

Ισολογισμός 2016

Ισολογισμός 2015

Ισολογισμός 2014

Ισολογισμός 2013

Ισολογισμός 2012

Επικοινωνία

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ 94 ΚΗΦΙΣΙΑ
info@tempe.gr.